Ai được uống rượu bổ dương?

Rượu bổ dương là một loại rượu thuốc của y học cổ truyền cho nên khi dùng phải tuân thủ nguyên tắc như đúng bệnh, đúng người và đúng liều lượng, không được tùy tiện và thái quá.Với rượu bổ dương hay c…
View Source


"WATER MUSIC" at PITEŞTI PHILHARMONICS

The Pitesti Philharmonic organizes the first symphonic concert of the month at the Multifunctional Center on Thursday, May 4 at 19:00. The s...