ngoài đời khác 1 trời nhé, nhây không tả nổi, mà nó chẳng hiền lành đến ngu muội như trong show đâu, nó là kiểu sống chân chính với đời đấy

ngoài đời khác 1 trời nhé, nhây không tả nổi, mà nó chẳng hiền lành đến ngu muội như trong show đâu, nó là kiểu sống chân chính với đời đấy
view source: http://twitter.com/masibu55


@masibu55 : Search or #masibu55 : Hashtag


The Billboard Sheet Music By Klohr - Sheet Music Plus

... contrabassoon) - Grade 4 March. Composed by Klohr. Arranged by P. Wood. Ensemble. Score and parts. Published by Claude T. Smith Publica...